Påmelding Esefjorden Rundt 2021

Esefjorden-Rundt 2021 er diverre avlyst grunna den uavklarte smittesituasjonen.

Trim 2021


I perioden frå 1. mai til 31. mai 2021 vil det vere mogeleg å gå alternative ruter i Balestrand og i tillegg få registret EFR-deltaking 2021.

Etter gjennomført alternative rute melder du/de dette på e-post til deltaking@esefjorden.no

E-posten kallar du "Trim 2021" og i e-posten skriv du førenamn, ev.mellomnamn og etternamn for kvar person. Skriv òg om du/de har delteke tidlegare anten som trimmar eller aktiv.

Her finn du kart over alternative ruter. Klikk for å opne det i eige vindauge:


Konkurranse 2021


Det er oppretta eit eige stravasegment for den vanlege løypa Esefjorden Rundt. Konkurransen gjeld frå 1. mai til 31. mai 2021.

Etter deltaking melder du dette på e-post til deltaking@esefjorden.no

E-posten kallar du "Strava 2021" og i e-posten skriv du førenamn, ev.mellomnamn og etternamn. Skriv òg om du har delteke tidlegare anten som trimmar eller aktiv.